ભાઇબંધ


બધાને ભાઇબંધ હશે જ, કોઇ આ દુનિયામાં મિત્રો વગરનું નથી, પણ ભાઇબંધ કેને કહેવાય,,? શેરીમાં હોઇ અને કાયમ મળતો હોઇ એને, સુખ દુખમાં સાથે હોઇ એને, કે આપણાં તમામ કુટુંબને ઓળખતો હોઇ એને, કાયમ કામ આવતો હોઇ એને, ના…ના,,,ના,, આ બધાને તમે ભાઇબંધ કહી શકો ખરા, પણ તબ્બકા વારના, બાળપણમાં શેરીમાં ભેગા રમતાં હોઇ તે શેરી મિત્ર, તમારા કપરા દી’માં સાથે રહેલો હોઇ પણ સમય જતાં તેનુ તે વળતર પણ મેળવી ચુક્યો હોઇ તેને તમે મિત્રો કહો છો..? કે આપણાં પરિવારમાં સાથે ભળી ગયેલો હોઇ ને વખત જતાં આપણો જીજાજી કહેવાય એને કહો છો…, મારા ઘણાં બધા ભાઇબંધ છે જ…જેનું વિગત વાર અહિંયા વર્ણન લખીશ, પણ તેનાં પહેલા મારે તમારા ભાઇબંધ વિશેની અનેક વ્યાખ્યા ઓ અહિં જાણવી છે,,, તમારૂ કહેવું આ બાબતે શું છે તે જ્લ્દી લખો….,

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: